Monday, December 28, 2015

प्रतिबिंब

हे तुझे माझ्यात भिनणे…
कि माझे तुझ्यात विरघळणे
मग…सहज म्हणून तुला वजा करून बघितले
तर...तर आरशाने माझे प्रतिबिंबच नाकारले.....

2 comments: